Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Postulaty SPPIOPO !!!

30.05.2018


Szanowni Państwo, 
w dniu 28.05.2017 zostało wysłane pismo zawierające postulaty SPPIOPO do Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkich Posłów Sejmowej Komisji Rolnictwa. W piśmie poprosiliśmy naturalnie o wyznaczenie konkretnej daty spotkania z przedstawicielami naszej branży. 
 Poniżej przedstawiamy Państwu nasze postulaty. 
1. Dokładne kontrole towarów wwożonych do Polski. (GIS, PIORIN, Urząd Skarbowy, UOKiK, WIJHARS). (pierwsza korespondencja –25.11.2016)
2. Kontrole firm sprowadzające towary zza granicy do Polski. (pierwsza korespondencja – 25.11.2016)
3. Wyrównanie dopłat obszarowych w Unii Europejskiej.
4. Naprawa stosunków dyplomatycznych z Rosją oraz naprawa relacji handlowych z Rosją.
(pierwsza korespondencja – 11.07.2016)
5. Zatrzymanie importu warzyw, zboża oraz wszelkich produktów rolnych z Ukrainy.
6. Zmiana przepisów przeprowadzania kontroli produktów rolnych w Polsce. (pierwsza
korespondencja –08.03.2013)
7. Wprowadzenia bardzo dokładnego oraz ujednoliconego oznaczania kraju pochodzenia
produktów rolnych na opakowaniach i etykietach. (pierwsza korespondencja –
08.03.2013)
8. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za przepakowywanie zagranicznych
produktów w polskie opakowania. (pierwsza korespondencja –08.03.2013)
9. Stworzenie ujednoliconej procedury zgłaszania łamania prawa przy przepakowywaniu i
błędnym oznakowaniu lub jego braku. ((pierwsza korespondencja – 25.11.2016)
10. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za wprowadzanie do obrotu zagranicznych produktów rolnych w polskich opakowaniach.
11. Eksponowania w sklepach na pierwszym miejscu polskich produktów.
12. Zmiana prawa wodnego – zgodnie z treścią naszych wcześniejszych konsultacji oraz Państwa zapewnień. (pierwsza korespondencja – 03.06.2016)
13. Zagwarantowanie opału dla potrzeb ogrodniczych i warzywniczych w odpowiedniej cenie. (pierwsza korespondencja –22.07.2016)
14. Wprowadzenie ustawy ułatwiającej zatrudnienie pracowników w gospodarstwie rolnym. (pierwsza korespondencja –19.07.2016)