Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Zebranie walne Członków SPPIOPO za 2017 rok

04.07.2018

Szanowni Państwo, 
dnia 26 czerwca 2018 w Hotelu Kristoff odbyło się zebranie walne Członków SPPIOPO. 
Podczas zebrania omówiono sprawy bieżące jakimi zajmuje się Stowarzyszenie oraz przedstawiono i zaakceptowano sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Szeroko omówiono również program promocji Polski Pomidor - zwyczajnie niezwykły, który przeprowadzony był w 2017 roku oraz jego kontynuację na rok 2018.
W związku z wygaśnięciem mandatów 4 dotychczasowych Członków Zarządu dokonano wyboru na kolejną kadencję, jednocześnie Zebranie Walne podjęło decyzję o zwiększeniu liczby Członków Zarządu do 10. 

Na kolejną kadencję Członków Zarządu wybrano:
Marka Romanowskiego
Huberta Łakomiaka
Przemysława Cieślaka
Krzysztofa Chenczke

Nowymi Członkami Zarządu zostali wybrani:
Kamil Stanieta
Karol Janas

Obecnie Zarząd SPPIOPO funkcjonuje w składzie:
Maciej Mularski - Prezes Zarządu
Krzysztof Chenczke - Wiceprezes Zarządu
Marek Romanowski - Wiceprezes Zarządu
Robert Kociszewski - Członek Zarządu 
Tadeusz Moczulski - Członek Zarządu 
Hubert Łakomiak - Członek Zarządu 
Przemysław Cieślak - Członek Zarządu 
Marek Wolf - Członek Zarządu 
Kamil Stanieta - Członek Zarządu
Karol Janas - Członek Zarządu

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.