Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Eksport i import ogórków


W kolejnej części opracowania autorstwa dr Bożeny Noseckiej z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej w Warszawie oraz dr Michała Trzęsowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przytaczamy dane dotyczące eksportu i importu ogórków.

W ciągu ostatnich 5 lat import ogórków do Polski stopniowo zmniejszał się – w 2008 r. wynosił 47 tys. ton, w 2012 osiągnął poziom 35 tys. ton. W tym samym okresie eksport początkowo spadł – z 17,8 tys. ton w 2008 r. do 10,3 tys. ton w 2009 r.. Od tego czasu stale nieznacznie się zwiększał, osiągając w 2012 r. 13,8 tys. ton (rys. 1).

Wykres 1. Eksport i import ogórków w latach 2008-2012 (tys. ton)


Najwięcej ogórków na polski rynek trafia z Hiszpanii – dostawy z tego kraju stanowią prawie 70% całego importu tych warzyw. ponad 11% udział w dostawach ogórków na nasz rynek ma Holandia (tab. 1, rys. 2)

Tabela 1. Główni dostawcy ogórków do Polski w latach 2011-2012


Wykres 2. Główni dostawcy ogórków do Polski w latach 2011 (z lewej) i 2012


Istnieją jeszcze możliwości zwiększenie eksportu polskich ogórków – w naszym sąsiedztwie znajdują się kraje będące ważnymi importerami tych warzyw – Niemcy i Rosja (tab. 2, rys. 3). W ostatnich latach najwięcej ogórków sprzedawaliśmy do Czech i na Słowację, jednak w sezonie 2012 eksport w tym kierunku znacznie się zmniejszył.

Tabela 2. Nasi sąsiedzi – import ogórków w latach 2009-2011 (tys. ton)


Wykres 3. Dostawy ogórków z Polski w roku 2011 (z lewej) i 2012 (za 11 m-cy, dane w tys. ton)​