Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Import pomidorów


W artykule przytaczamy dalszy ciąg danych, opracowanych przez dr Bożenę Nosecką i dr Michała Trzęsowskiego (czyt. też. poprzednie artykułu w dziale „Fakty i liczby”). Tym razem zamieszczamy liczby charakteryzujące import pomidorów do Polski.


Z danych z okresu 2004 – 2012 wynika, że import pomidorów na nasz rynek rósł od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej do roku 2008. Później nastąpiło jego nieznaczne obniżenie – z poziomu 109 tys. ton w 2008 r. do 100,8 tys. ton  w  2009 r. W analizowanym okresie najwięcej pomidorów sprowadzono na polski rynek w 2011 r., w 2012 presja ze strony importu zmniejszyła się do 115 tys. ton. Przy równoczesnym wzroście eksportu pozwoliło to znacznie zmniejszyć ujemne saldo w obrotach zagranicznych – z prawie -50 tys. ton w 2011 spadło ono w roku ubiegłym do -20 tys. ton, co jest dużym sukcesem naszych producentów tych warzyw (patrz rys. 1, tab. 1.).

Wykres 1. Eksport i import pomidorów w latach 2004-2012 w tys. ton


Tabela 1. Eksport i import pomidorów i ogórków w latach 2008-2012 (tys. ton)


Pomidory importowane są obecne na naszym rynku cały rok, zwraca uwagę jednak fakt, że w ostatnich latach okres ich największej podaży nieco wydłuża się – najwięcej trafia ich na nasz rynek w okresie od listopada do maja (tab. 2, rys. 2), przy czym w 2012 r.  drugiej połowie koniec roku sprowadziliśmy nieco mniej pomidorów niż w latach poprzednich.

Tabela 2. Podaż pomidorów z importu w poszczególnych miesiącach roku w tys. ton
w latach 2007-2012


Wykres 2. Podaż pomidorów z importu w poszczególnych miesiącach roku w tys. ton
w latach 2010-2012

W 2012 r. głównymi dostawcami pomidorów na polski rynek były Hiszpania, Holandia, następnie Maroko, a także Niemcy i Turcja (jeszcze niedawno, w 2010, sprowadzaliśmy z tego kraju większe ilości pomidorów, w 2012 było to 5 tys. ton.). Rośnie także znaczenie Włoch jako dostawcy pomidorów na nasz rynek (tab. 3). Następnymi krajami na liście importerów są Francja i Belgia. Wśród pozostałych dostawców ciekawostką jest … Senegal – z tego afrykańskiego kraju pomidory trafiały na nasz rynek za pośrednictwem holenderskiej firmy Greenery. Były to pomidory śliwkowe i koktajlowy w opakowaniach 250 g, zapakowane zgodnie ze światowymi standardami.

Tabela 3. Główni dostawcy pomidorów do Polski w latach 2007-2012 (tys. ton)