Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Prosimy o przesyłanie swoich uwag do projektów bezpośrednio do SPPIOPO na adres sppiopo@wp.pl w terminach podanych bezpośrednio pod newsem.

Projekt Stretegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Termin nadsyłania uwag: 20.09.2016

PROJEKT: http://www.mr.gov.pl/media/23504/projekt_SOR_29072016.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych.

Termin nadsyłania uwag: 15.08.2016

PROJEKT: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286752/12360234/12360235/dokument233724.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez ARR związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu "Owoce i warzsywa w szkole" 

Termin nadsyłania uwag: 09.08.2016

PROJEKT: http://legislacja.gov.pl/docs//509/12288405/12371656/12371657/dokument237135.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodowe do uznania oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępmnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Termin nadsyłania uwag: 05.07.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt ram krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska  dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw.

Termin nadsyłania uwag: 09.05.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------

W sprawie zmiany warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodowe do uznania.

Termin nadsyłania uwag: 10.01.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------


W sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.

Termin nadsyłania uwag: 25.11.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------


W sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzonych w trakcie jego realizacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). 

Termin nadsyłania uwag: 25.11.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------


W sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzenia planów.

Termin nadsyłania uwag: 17.11.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------


W sprawie projektu ustawy Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

Termin nadsyłania uwag: 30.08.2015. 


------------------------------------------------------------------------------------------------


W sprawie projektu zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Termin nadsyłania uwag: 31.05.2015. 

------------------------------------------------------------------------------------------------


W sprawie projektu zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Eiejskich 

Termin nadsyłania uwag: 31.05.2015.