Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

Kontakt


Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami

ul. Dietla 99/4A
31-031 Kraków

adres korespondencyjny:
ul. Zdrojowa 8
43-200 Pszczyna

tel. 500 555 990
e-mail: biuro@sppiopo.pl
e-mail: sppiopo@wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000447660; NIP 6762462417; REGON 122788717
Rachunek Bankowy: ING Bank Śląski S.A. nr 81 1050 1298 1000 0090 3017 1582