Polska jakość
Wspaniały smak
Sama natura
Polska tradycja
Dobre, bo polskie

O stowarzyszeniu

GENEZA STOWARZYSZENIA

W ostatnich latach sytuacja na rynku owoców i warzyw, w szczególności pomidorów i ogórków jest coraz bardziej dynamiczna. Producenci muszą stawić czoła wielu trudnościom, które  przynosi rzeczywistość, np. takich jak kryzys wywołany przez bakterię EHEC, nieuczciwe działania konkurencji, częste zmiany przepisów prawnych, konsekwencje niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i wiele innych zagrożeń. Taka sytuacja rodzi potrzebę wspólnego i zdecydowanego działania środowiska producentów warzyw szklarniowych w celu przeciwstawiania się tym trudnościom, jak również w celu wykorzystania istniejących szans.

W wyniku rozmów podjętych przez osoby, którym aktualna sytuacja leży na sercu, w dniu 24 kwietnia 2012 roku zorganizowano spotkanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami, który liczył 18 Członków. Następnie 30 maja 2012 na Walnym Zebraniu Członków został uchwalony Statut Stowarzyszenia. Ostatecznie Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami z siedzibą w Krakowie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 stycznia 2013 roku.

CZŁONKOWIE KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Maciej Mularski
Zbigniew Klimowicz
Tadeusz Moczulski
Krzysztof Chenczke
Andrzej Chechliński
Stanisław Pytlik
Robert Kociszewski
Jan Kociszewski
Andrzej Winowicz
Jacek Pospiszyl
Krzysztof Zdunek
Krzysztof Leszka
Roman Biadała
Zdzisław Dziubek
Damian Chrzan
Marek Wolf
Rafał Zarzecki
Stanisław Zabarski

Łączna powierzchnia upraw pod osłonami w dyspozycji Członków Stowarzyszenia PPiOPO wynosi 480 ha.

Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami

ul. Dietla 99/4A
31-031 Kraków

adres korespondencyjny:
ul. Zdrojowa 8
43-200 Pszczyna

tel. 500 555 990

e-mail: sppiopo@wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000447660; NIP 6762462417; REGON 122788717
Rachunek Bankowy: ING Bank Śląski S.A. nr 81 1050 1298 1000 0090 3017 1582